Liberia Ekonomik Yapısı

1 Dolar: 112.7 Liberia Doları Ekonomik Değerlendirme

Liberya genel olarak dış yardım ve yurtdışı işçi gelirlerine bağımlı düşük gelirli bir ülkedir. Ülke su kaynakları, mineral yakıtlar, ormancılık ürünleri açısından son derece zengin olup tarıma son derece elverişli bir iklime sahiptir. Temel ihraç ürünleri demir cevheri, kauçuk, elmas ve altındır. Palmiye yağı ve kakao son dönemde yeni ihraç ürünleri olarak öne çıkmaktadır. Hükümet ayrıca kereste üretimi ile petrol arama ve geliştirme sektörünü yeniden canlandırmaya çalışmaktadır. 1990’lar ve 2000’lerin başında, iç savaş ve kötü yönetim nedeniyle ülke ekonomisi ve özellikle başkent civarındaki altyapı önemli miktarda zarar görmüştür. Bu süreçte Liberya’nın doğal kaynaklarının kontrolü amacıyla büyük çatışmalar yaşanmıştır. 2006 yılında savaşın tamamen sona ermesi ve demokratik olarak bir Hükümetin seçilmesi sonucu ülkeden kaçan birçok yatırım geri dönmeye başlamıştır. 2010-2013 döneminde Liberya ekonomisi emtia fiyatlarının da etkisiyle yüksek büyüme oranları yakalamıştır. Ancak 2014-2015 döneminde bölgede ortaya çıkan Ebola krizi sırasında ekonomi tekrar düşüşe geçmiş ve ülkedeki birçok yabancı yatırımcı ve uzman sermayeleri ile birlikte ülkeyi terk etmiştir. Hükümet, kamu yatırımları için ayırdığı kısıtlı kaynaklarını virüs ile mücadeleye harcamak zorunda kalmıştır. Bu süreçte, küresel emtia fiyatlarının da düşmeye başlaması nedeniyle ülke gelirleri önemli miktarda azalmıştır. 2017 yılında yeni bir madenin üretime başlaması nedeniyle, altın üretim ve ihracatı ekonominin en büyük itici gücü olmuş, ayrıca dünyanın en büyük demir-çelik üreticisi Arcelor-Mittal’ın Gangra Dağı’nda açtığı yeni maden nedeniyle demir cevheri ihracatı da kaydadeğer miktarda artış göstermiştir. Kahve Dağı’ndaki Hidroelektrik Santrali’nin rehabilitasyonu ile birlikte elektrik üretimi artmış, ancak ülkedeki elektrik fiyat tarifesi bölge ülkelerine göre halen yüksek olup elektrik iletim altyapısı son derece zayıftır. 2017 yılının sonunda yapılan seçimler vesilesiyle yapılan harcamalar da ayrıca ekonomi üzerinde önemli bir baskı yaratmaktadır.

Kişi Başı GSYİH 478$ Karşılıklı Yatırımlar

a.Liberya’da Yatırım Ortamı
Liberya 4,4 milyon civarındaki nüfusuyla Afrika’nın küçük ülkelerindedir. 2014 senesinde kıtada binlerce kişinin ölümüne neden olan eboladan en çok etkilenen üç Batı Afrika ülkesinden bir tanesidir. Ülkedeki sağlık krizinin ekonomi üzerinde tarımsal üretim miktarının azalması, uluslararası uçuşların askıya alınması, nakliyecilik konusunda kısıtlamalara gidilmesi ve başlıca pazar alanlarının ve uluslararası sınırların kapanması da dâhil olmak üzere olumsuz etkileri olmuştur. Ülkenin iki önemli ihracat ürünü olan kauçuk ve demir uluslararası fiyatların düşüşünden oldukça etkilenmiştir. Üst üste yaşanan bu olumsuz gelişmeler Liberya ekonomisinde önemli ölçüde daralma yaşanmasına neden olmuştur. Ülke yabancı sermayeye açık piyasa temelli bir ekonomiye sahiptir. Sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarına rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkede yatırım yapılacak önemli sektörler arasında tarım ve tarım ticareti, enerji ve elektrik üretimi, altyapı geliştirme, müteahhitlik ve emlak, madencilik, imalat, taşımacılık ve hizmetler sektörü yer almaktadır. Liberya hükümeti kurumlarını, yatırım politikalarını ve ticaret düzenlemelerini ülkeye yabancı yatırımcı çekmeye yönelik olarak güncellemektedir. Ülkede yatırım ortamının geliştirilmesi ve ticari işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2010 yılında Yatırım Kanunu, Ticari Mahkeme Kurulmasına İlişkin Kanun, Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesine İlişkin Yasa çıkarılmıştır. Ülke ayrıca işletme tescil süreçlerini hızlandırmak için reformlar yapmış ve şirket kuruluşunu teşvik etmiştir.
b.İki Ülke Yatırım İlişkilerinin Yasal Altyapısı
İki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması bulunmamaktadır.
c.Ülkemizin Liberya’daki Yatırımları
Ülkemizin Liberya’da herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

Liberia İş Olanakları Sektörler

 • -Kahve Sektörü
 • -Kakao Sektörü
 • -Değerli ve Kıymetli Taşlar
 • -Madencilik Sektörü
 • -Altın
 • -Demir cevheri
 • -Boksit
 • -Tarım Sektörü
 • -Şeker kamışı
 • -Hurma yağı
 • -Palmiye yağı
 • -Muz
 • -Cassava(Manyok kökü/Tapyoka)
 • -Orman Ürünleri
 • -Tropikal Ağaçlar (Meşe ,Kayın, Kavak –Kare ve yuvarlak şekilde bulunuyor.)
 • -Deniz Ürünleri
 • -Hurda
 • -Kauçuk Sektörü
 • -Tabii Kauçuk
 • -Sentetik Kuçuk
 • -Rejenere Kauçuk

Tablo Ekonomik Göstergeler

GSYİH (Nominal)

2,2 milyar $

KİŞİ BAŞINA GSYİH

478 $

GSYİH BÜYÜME HIZI (Reel)

-1,6

ENFLASYON ORANI

 

PARA BİRİMİ&DÖVİZ KURU

Liberya Doları (XEU)

1 Dolar: 112.7 XEU

TOPLAM REZERVLER

425 milyon $

İHRACAT

367,8 milyon $

İTHALAT

-0,9 milyar $

ÜLKEYE GİREN YATIRIM TUTARI (akım)

453 milyon $

YURTDIŞINA ÇIKAN YATIRIM TUTARI

41 milyon $

İŞSİZLİK ORANI

Veri bulunmamaktadır.

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SIRALAMASI-2017

172/190

GSYİH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI

% 34,2 Tarım

% 13,0 Sanayi

% 52,8 Hizmetler

İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER %

Gemiler ve suda yüzen taşıtlar (25), altın (23), kauçuk (10), kakao (10), mineral yakıtlar (9)

İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER %

Gemiler ve suda yüzen taşıtlar (64), tarifede yer almayan ürünler (19), mineral yakıtlar (4,0), makineler (3), elektrikli aletler (1)

İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER %

Polonya (19,6), BAE (11,6), İsviçre (10,2), Hollanda (8,3), Almanya (7,1), (Türkiye 0,9; 18. sıra)

İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER %

Güney Kore (38), Singapur (18,8), Çin (16,6), Japonya (11,5), Almanya (2,3) (Türkiye 0,7; 11. Sıra)

BAŞLICA SANAYİ DALLARI

Madencilik (demir cevheri), kauçuk işleme, palmiye yağı işleme, kereste, elmas

BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM

Kauçuk, kahve, kakao, pirinç, manyok (manyok, tapyoka), hurma yağı, şeker kamışı, muz; koyun, kereste

MADENLER VE YERALTI KAYNAKLARI

Altın, boksit, kereste, demir ve elmas