ENGLISH
Sağlık

Ulusal sağlık sistemi, her biri bir sonraki seviye için bir bekçi görevi gören üç ana bakım düzeyine (birinci, ikinci ve üçüncü) dayanmaktadır. Üçüncü Düzey karmaşık acil durumlar, cerrahi ve özel hizmetler için tek sevk hastanesi olarak hizmet veren John Fitzgerald Kennedy Tıp Merkezi (JFK-MC) tarafından temsil edilmektedir. Tıp merkezi paramedikal ve hemşirelik okulu, çeşitli testler, tanı ve Rontgen için büyük bir labaratuvar, Diş, Optometri, Acil ve Cerrahi ünitelerden oluşmaktadır. JFK Tıp merkezi ülkenin 14 yıllık İç Savaşı sırasında ciddi şekilde hasar görmüş olup tüm ülke için üçüncü bir sevk tesisi olarak hizmet vermesi için rehabilite edilmiştir. Ülke genelinde sağlık sistemi her seviyede (klinikler, sağlık merkezleri ve hastaneler) 727 kamu, özel ve inanç temelli sağlık kuruluşu tarafından yönetilmektedir. Devletin maaş bordrosunda 7,213 sağlık çalışanı bulunmaktadır (Başkanlık Atananları hariç). Sağlık sektörü, son yıllarda kaydedilen ilerlemeyi engellemeye ve bozmaya devam eden büyük ve rekabetçi zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak, bu zorluklar Liberya hükümeti ile kamu özel ortaklığı (PPP) için yatırım fırsatları olarak algılanabilir. 
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138659