ENGLISH
Turizm ve Misafirperverlik

Liberya’nın turizm sektörü değerlendirilmemiş benzersiz ve rekabetçi vasıflara sahiptir. Ülke zengin bir kültüre, ovalardan muhteşem beyaz kumlu plajlara ve yağmur ormanlarına kadar uzanan çok çeşitli doğal güzelliğine sahiptir. Liberya üç ana turistik özelliğe sahiptir: kıyı ve deniz alanları, doğal alanlar ve kültürel ve tarihi yerler. Ülkenin turizm sektör potansiyeli oldukça büyüktür. Doğal güzellikleri arasında iki doğal orman rezervi, sulak alanlar ve mangrovlar, biyolojik ve peyzaj çeşitliliği bulunmaktadır. Liberya, yöreye özgü bitki örtüsü ve hayvan yaşamı bakımından zengin olan Batı Afrika'nın Yukarı Gine Ormanları'nın yaklaşık % 42'sine sahiptir. Yukarı Gine biyolojik çeşitliliğini yansıtan iki yer bulunmaktadır: Doğu Nimba Doğa Koruma Alanı ve Sapo Ulusal Parkı. Her ikisi de ender kuşlara, fillere, maymunlara, antiloplara ve Liberya’nın ulusal sembolü olan Pigme Suaygırı gibi memelilere ev sahipliği yapmaktadır. Kuş gözlemciliği, kırsal turizm faaliyetleri ve köy turları gibi ekoturizm faaliyetleri bu doğal alanların etrafında yapılmaktadır.

Kültürel İşler ve Turizm Bakanlığı, Liberya'da turizmin gelişmesi adına bir yol haritası olarak hizmet vermesi için Liberya Ulusal Turizm Stratejisi (NTS) geliştirmiştir. Ulusal Turizm Stratejisi, hem Kamu hem de Özel Paydaşlar olarak turizm endüstrisinde geniş bir danışma sürecinin fikir birliğini temsil eder. Bu Strateji, uzun vadeli ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve kaynakların mobilizasyonu için bir çerçeve sunmaktadır. Liberya Ulusal Vizyon Gelişme Planı 2030'da şunlar hedeflenmiştir: sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdamın yaratılması, yoksulluğun azaltılması, gelir, cinsiyet ve bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve ekonomik güçlenmenin teşvik edilmesi. Ulusal Turizm Stratejisi ekonominin, çevrenin ve toplumun çeşitli yönlerini bir bütün olarak kapsar. Daha iyi bir ifadeyle, bugün Dünya'da gerçekleştirilen terörist faaliyetler nedeniyle, turistlerin topluluklarda geçici olarak ikamet etmekte ve bu nedenle hükümet tüm bölümleriyle hizmet ve yardım sağlamaktadır. Hem turistler hem de vatandaşlar güvenlik, iyi yollar, verimli ulaşım hizmetleri, konforlu konaklama birimleri, hijyenik restoranlar, uygun fiyatlı alışveriş, eğlence, etkin telekomünikasyon hizmetleri ve sağlık hizmetlerine erişim istemektedirler. Liberya Hükümeti, turizm ve konaklama sektöründeki potansiyeli görmek için yerel, bölgesel ve uluslararası eğlence hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklıklar aramaktadır. 
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138653