ENGLISH
Alt Yapı

Liberya, 14 yıllık ihtilafından dolayı çok acı çekti ve ülkenin altyapı stoğu yetersiz ve bakımsız kalmıştır. Bununla birlikte, bu eğilimi tersine çevirmek için birçok fırsat vardır. Karayolları, liman, enerji, sıhhi tesisat ve BİT gibi altyapı yatırım öncelikleri, Liberya'yı göreceli yalnızlığından en iyi şekilde çıkarabilecek büyük yatırım potansiyelleri sunmaktadır.  Bunlar Mano River Union'daki tarımsal ticaretinde, ECOWAS'ın enerji, iletişim ve transit ticaret pazarlarında ve üretim, madencilik ve tarımsal sanayide Liberya’nın cazip bir yatırım hedefi olarak küresel rekabetçi bir aşamada daha büyük bir rol oynamasını sağlayacaktır. 

Afrika Kalkınma Bankası yetersiz altyapıyı, yoksulluğu azaltma ve büyümeyi hızlandırmanın önündeki önemli bir engel olarak görmektedir. Liberya’nın yeni yoksulluğu azaltma stratejisi olan Dönüşüm Gündemi, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yeterli altyapı olmadan sağlanamayacağını kabul etmektedir. Aynı zamanda, ulusun tarihine dair önemli bilgiler, büyümenin sosyal ve ekonomik faydalarının kapsayıcı olması gerektiğini ve gelişme olmadan büyümeyi önlemek için yerleşim bölgesi yönünün en aza indirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle altyapı yatırımlarının, şehir merkezlerini kırsal alanla birbirine bağlayan ve küçük yatırımcılar ve iç özel sektörün yanı sıra doğrudan yabancı yatırımcılar tarafından ekonomik ilerleme için koşulları sağlayan büyüme koridorlarını desteklemesi planlanmalıdır. Altyapı hizmetleri, ülke genelindeki vatandaşlara kaliteyi, kullanılabilirliği ve satın alınabilirliği artırmak için çaba göstermelidir.

Liberya hükümeti, ülkenin bozmuş olduğu alt yapıyı elden geçirmek için yatırımcılar aramaktadır. Dünya Bankası'ndan (WB), Avrupa Birliği (EU), İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA), USAID ve diğer büyük bağışçılardan önemli miktarda bağış fonu önemli yatırım alanlarına giden ana yollarda yapılan çalışmalarla sonuçlanmış, Liberya’nın kalkınmasının iyileşmesini ve hızlandırılmasını sürdürmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulmuştur.

Altyapıdaki Fırsatlar
a.    Yollar ve Karayolları

b.    4 ve 5 Yıldızlı Oteller, 

c.    Uygun Fiyatlı Evler

d.    Havaalanı ve genişlemesi, 

e.    Enerji ve yenilenebilir enerji, 

f.    Lojistik, 

g.    Petrol ve Gaz, 

h.    Havaalanı rehabilitasyonu ve genişletilmesi 

i.    Limanlar

j.    Liman rehabilitasyonu ve genişletilmesi 

k.    Gümrüksüz bölge, 
 
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138667