ENGLISH
Kültür

Americo-Liberyalıların dini ibadetleri, sosyal gelenekleri ve kültürel standartları iç savaştan önceki Güney Amerika’nın kökenlerini taşımaktadır. Yerleşimciler silindir şapka ve frak giymişler ve evlerini Güneyli köle sahiplerinin evlerine benzetmişlerdi. Americo-Liberyalı erkeklerin çoğu, ulusun siyasetine yoğun bir şekilde dahil olan Masonik Liberya Düzeninin üyeleriydi.

Yerleşimciler dikiş ve yorgancılık becerilerini de beraberinde getirdiklerinden, Liberya tekstil sanatlarında ve yorgancılıkta uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Liberya, 1857 ve 1858 yıllarında çeşitli el işi sanatlarına ödül verilen Ulusal Fuarlara ev sahipliği yapmıştır. En tanınmış Liberyalı yorgancılardan biri, 1892 yılında ünlü Liberya kahve ağacının işlendiği bir yorganı Kraliçe Victoria'ya sunan Martha Ann Ricks'tir.

 Bir yüzyıldan fazla bir süredir Liberya'da zengin bir edebi gelenek bulunmaktadır. Edward Wilmot Blyden, Bai T. Moore, Roland T. Dempster ve Wilton G. S. Sankawulo Liberya'nın önde gelen yazarları arasındadır. Moore'un “Cassava Arazisindeki Cinayet” isimli kitabı Liberya'nın en ünlü romanı olarak kabul edilir. 
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138684