ENGLISH
Hükümet

26 Temmuz 1847'de, yerleşimciler bir Bağımsızlık Bildirgesi yayınlayarak anayasa ilan etmişler ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nda belirtilen siyasi ilkelere dayanarak, bağımsız Liberya Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır.

Yeni ulusun önderliği, çoğunlukla ACS tarafından satın alınan kıyı bölgelerinde siyasi ve ekonomik baskınlık kuran Americo-Liberyalılardan oluşuyordu; bu alanların ve bunun sonucunda ortaya çıkan ticaretin gelişmesinde ABD ile ilişkilerini sürdürdüler. Bu tür bir ticarete izin verilmeden önce görünüşte “uygarlık değerlerinin büyümesini teşvik” amacıyla yürürlüğe koydukları1865 Giriş Limanı Yasası’yla iç kabilelerle olan dış ticareti yasakladılar. 

1877'de, Americo-Liberya Gerçek Whig Partisi ülkedeki en güçlü siyasi iktidardı.  Parti öncelikle 20. yüzyılda sosyal, ekonomik ve politik hakimiyeti koruyan Avrupalı sömürgecilerin Afrika'nın diğer ülkelerde uyguladıkları kalıplarını yineleyen Americo-Liberyan etnik grubundan insanlar tarafından oluşturulmuştu. Hükümet için rekabet genellikle parti içerisinde gerçekleşmişti; Neredeyse tek parti adaylığıyla seçim sağlanmıştı.

Sierra Leone'yi batıdan kontrol eden Birleşik Krallık'tan ve kuzey ve doğudaki çıkarlarıyla Fransa'dan gelen baskılar sonucunda, Liberya geniş alanlara yönelik taleplerini yitirdi. Hem Sierra Leone hem de Fildişi Sahili bazı bölgeleri kendi topraklarına kattı. Liberya, altyapısını ve daha büyük bir sanayi ekonomisi geliştirmek için yatırımcı çekmeye çalıştı.

19. yüzyılın sonlarında Liberya mallarının üretiminde bir düşüş yaşandı ve hükümet bir dizi uluslararası kredi borcuyla sonuçlanan finansal krizle mücadele etti. 
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138669