ENGLISH
Ekonomik Değerlendirme

Liberya genel olarak dış yardım ve yurtdışı işçi gelirlerine bağımlı düşük gelirli bir ülkedir. Ülke su kaynakları, mineral yakıtlar, ormancılık ürünleri açısından son derece zengin olup tarıma son derece elverişli bir iklime sahiptir. Temel ihraç ürünleri demir cevheri, kauçuk, elmas ve altındır. Palmiye yağı ve kakao son dönemde yeni ihraç ürünleri olarak öne çıkmaktadır. Hükümet ayrıca kereste üretimi ile petrol arama ve geliştirme sektörünü yeniden canlandırmaya çalışmaktadır. 

1990’lar ve 2000’lerin başında, iç savaş ve kötü yönetim nedeniyle ülke ekonomisi ve özellikle başkent civarındaki altyapı önemli miktarda zarar görmüştür. Bu süreçte Liberya’nın doğal kaynaklarının kontrolü amacıyla büyük çatışmalar yaşanmıştır. 2006 yılında savaşın tamamen sona ermesi ve demokratik olarak bir Hükümetin seçilmesi sonucu ülkeden kaçan birçok yatırım geri dönmeye başlamıştır. 2010-2013 döneminde Liberya ekonomisi emtia fiyatlarının da etkisiyle yüksek büyüme oranları yakalamıştır. 

Ancak 2014-2015 döneminde bölgede ortaya çıkan Ebola krizi sırasında ekonomi tekrar düşüşe geçmiş ve ülkedeki birçok yabancı yatırımcı ve uzman sermayeleri ile birlikte ülkeyi terk etmiştir. Hükümet, kamu yatırımları için ayırdığı kısıtlı kaynaklarını virüs ile mücadeleye harcamak zorunda kalmıştır. Bu süreçte, küresel emtia fiyatlarının da düşmeye başlaması nedeniyle ülke gelirleri önemli miktarda azalmıştır.

2017 yılında yeni bir madenin üretime başlaması nedeniyle, altın üretim ve ihracatı ekonominin en büyük itici gücü olmuş, ayrıca dünyanın en büyük demir-çelik üreticisi Arcelor-Mittal’ın Gangra Dağı’nda açtığı yeni maden nedeniyle demir cevheri ihracatı da kaydadeğer miktarda artış göstermiştir. Kahve Dağı’ndaki Hidroelektrik Santrali’nin rehabilitasyonu ile birlikte elektrik üretimi artmış, ancak ülkedeki elektrik fiyat tarifesi bölge ülkelerine göre halen yüksek olup elektrik iletim altyapısı son derece zayıftır. 

2017 yılının sonunda yapılan seçimler vesilesiyle yapılan harcamalar da ayrıca ekonomi üzerinde önemli bir baskı yaratmaktadır.  
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138670