ENGLISH
Karşılıklı Yatırımlar

a.    Liberya’da Yatırım Ortamı
Liberya 4,4 milyon civarındaki nüfusuyla Afrika’nın küçük ülkelerindedir. 2014 senesinde kıtada binlerce kişinin ölümüne neden olan eboladan en çok etkilenen üç Batı Afrika ülkesinden bir tanesidir. Ülkedeki sağlık krizinin ekonomi üzerinde tarımsal üretim miktarının azalması, uluslararası uçuşların askıya alınması, nakliyecilik konusunda kısıtlamalara gidilmesi ve başlıca pazar alanlarının ve uluslararası sınırların kapanması da dâhil olmak üzere olumsuz etkileri olmuştur. Ülkenin iki önemli ihracat ürünü olan kauçuk ve demir uluslararası fiyatların düşüşünden oldukça etkilenmiştir. Üst üste yaşanan bu olumsuz gelişmeler Liberya ekonomisinde önemli ölçüde daralma yaşanmasına neden olmuştur.

Ülke yabancı sermayeye açık piyasa temelli bir ekonomiye sahiptir. Sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarına rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır.
Ülkede yatırım yapılacak önemli sektörler arasında tarım ve tarım ticareti, enerji ve elektrik üretimi, altyapı geliştirme, müteahhitlik ve emlak, madencilik, imalat, taşımacılık ve hizmetler sektörü yer almaktadır.

Liberya hükümeti kurumlarını, yatırım politikalarını ve ticaret düzenlemelerini ülkeye yabancı yatırımcı çekmeye yönelik olarak güncellemektedir. 

Ülkede yatırım ortamının geliştirilmesi ve ticari işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2010 yılında Yatırım Kanunu, Ticari Mahkeme Kurulmasına İlişkin Kanun, Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesine İlişkin Yasa çıkarılmıştır.

Ülke ayrıca işletme tescil süreçlerini hızlandırmak için reformlar yapmış ve şirket kuruluşunu teşvik etmiştir. 

b.    İki Ülke Yatırım İlişkilerinin Yasal Altyapısı
İki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması bulunmamaktadır.

c.    Ülkemizin Liberya’daki Yatırımları
Ülkemizin Liberya’da herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 
LİBERİA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU

Sayaç: 138657